ANVISNINGAR FÖR DET MUNTLIGA PROVET I SVENSKA 

OBS! Gäller endast studerande vid Aalto-universitetet

 

Provet består av två delar:

 

1) En presentation om ett ämne med anknytning till din egen bransch, 6-8 minuter, eller en videopresentation, ca 4-5 minuter. Om presentationen eller videon görs i par fördubblas tiden.

 

2) Diskussioner i grupp, ca 7 minuter per diskussion. Den som haft en presentation leder diskussionen och de övriga deltar aktivt.

 

 

 • Presentationen ska handla om något inom det egna ämnet.
 • Välj ett ämne som du verkligen är intresserad av och som du är bekväm med att tala om. Välj gärna ett ämne som du vet något om sedan tidigare och som du har egen erfarenhet av.
 • Du bör använda någon form av stödmaterial när du presenterar, exempelvis Powerpoint, Prezi eller tavlan i klassrummet, men du får inte läsa direkt från stödmaterialet eller från papper, utan du måste tala fritt.
 • I början av presentationen ska du presentera dig själv och ditt ämne. Vad heter du? Vid vilken högskola studerar du? Vad är ditt huvudämne? Vad ska du presentera? Varför är just det här ämnet intressant?
 • Efter varje presentation följer en gruppdiskussion om det tema som presenterats. De som lyssnar kan under presentationen fundera på frågor och kommentarer till den som presenterar och de övriga i gruppen. Den som presenterar förbereder inledande frågor så att diskussionen kommer igång och har ansvar för att diskussionen framskrider. De övriga i gruppen ska delta aktivt i diskussionen.
 • I provet deltar samtidigt som mest sex personer. Du bör reservera 120 minuter för provet. Eftersom tiden är begränsad är det viktigt att följa instruktionerna för hur långa presentationerna och diskussionerna ska vara.
 • Tänk på dina mottagare. Det viktiga är att innehållet går fram. Vid behov kan du dela ut en kort ordlista eller förklara svåra ord med egna ord.
 • Du måste vara på plats när provet börjar och kan inte komma med då det redan har börjat.
 • Presentationen och diskussionerna är lika viktiga delar av provet. Det är viktigt att du är aktiv och deltar tillräckligt mycket i alla diskussioner.
 • Presentationen och gruppdiskussionerna bandas in på video om inte två lärare deltar i bedömningen. Inbandningen sker på grund av den studerandes rättssäkerhet.

 

 

Tips inför provet

 

 • Tänk på uttalet. På internet finns hjälpmedel där du kan lyssna på skriven text, exempelvis Natural Reader. Observera att du måste välja en svensk röst bland ”Speakers” högst upp på sidan. 
 • Fokusera på hur du använder rösten. Tala klart, tillräckligt högt och inte för snabbt.
 • Kom ihåg att det är naturligt att ha korta pauser i tal. När du övar kan du spela in ditt eget tal och lyssna för att hitta ett lämpligt tempo.
 • Tala med dina egna ord och så naturligt som möjligt. Våga tala utan att tänka för mycket på språkriktighet och grammatik. Ju mer du har övat på din presentation, desto mer flytande blir den.

 

 

 

 

VIDEOPRESENTATIONER

 

En videopresentation kan vara ett bra alternativ, till exempel om:

 • presentationer inför en grupp orsakar mycket oro och stress
 • ditt ämne är svårt att presentera på traditionellt sätt, till exempel för att stödmaterialet inte kan flyttas eller du vill visa en särskild miljö
 • du vill träna på att uppträda inför kamera. Om du väljer att göra en videopresentation bör du tänka på vad videoformatet kan ge för mervärde. Välj den presentationsform som är lämpligast med tanke på ditt tema.
 •  
 •  

Viktigt att veta om du gör en videopresentation

 • Ansiktet på dig som presenterar måste synas för det mesta, minst 70 procent av tiden.
 • Fundera på hurdana presentationer du själv gillar att lyssna på och hurdan talare du själv vill vara.
 • Förbered presentationen och avsätt tillräckligt med tid för inspelningen. Träna flera gånger.
 • Suunnittele esityksen rakenne ja käsikirjoita se. Videoesitys voi koostua useista eri kohtauksista. Video voi myös olla yhdistelmä kuvista ja Powerpoint-dioista (esim. Panopto). Voit myös vaihtaa taustaa, paikkaa, omaa asentoa tai kuvakulmaa.
 • Planera din presentation och skriv gärna ett manus. En videopresentation kan vara uppbyggd av flera olika scener. Du kan exempelvis byta bakgrund, plats eller synvinkel. Du kan också inkludera Powerpointbilder eller liknande i din presentation, till exempel med Panopto.
 • Rikta blicken mot kameran som om du talar till en person.
 • Om du använder korta stödanteckningar bör du placera dem nedanför dig. Sneglingar uppåt eller åt sidan ser inte bra ut på video.
 • Se till att kameran står stabilt. Använd stativ om möjligt eller be någon hjälpa dig med filmandet så att du kan koncentrera dig på presentationen.
 • Gör gärna en provfilmning. Kolla att ljudnivån är lämplig och att inget ljud i inspelningsmiljön stör, exempelvis kan kan vinden höras på videon fastän örat inte uppfattar den som störande.
 • Ta inspelningen på nytt tills du är nöjd med slutresultatet. Det lönar sig att satsa på videon, och kanske kan du använda den på nytt, till exempel när du söker jobb.
 • För redigeringen kan du till exempel använda iMovie, Moviemaker eller Splice.
 • Spela in videon i sådant format som lätt kan öppnas i de vanligaste programmen. För säkerhets skull kan du spara inspelningen på flera ställen.