Presentera!

Hurdan är en presentation som du verkligen vill lyssna på? Vad kan du själv göra för att din presentation ska intressera och engagera de som lyssnar?   Det finns olika typer av presentationer. På Aaltos kurser i svenska kan du till exempel hålla:

 • korta, informella presentationer för en liten grupp i klassrummet, till exempel om en text man har läst eller en video man har sett
 • presentationer i grupp med hjälp av mindmappar eller liknande verktyg
 • företagspresentationer
 • längre individuella presentationer med powerpoint eller liknande hjälpmedel
 • presentationer som motsvarar det muntliga provet i det andra inhemska språket (som presentation eller video) (link)

 

Här följer några tips som gäller alla typer av presentationer.

 

 

FÖRBERED DIG!

 

 • Välj ett tema som är intressant och inte för komplicerat.
 • Gör temat till ditt eget – låt dina egna intressen och din egen synvinkel kommer fram. Undvik att bara upprepa fakta från Wikipedia och liknande källor!
 • Bearbetningen i steg 2, process, är central här.
 • Öva många gånger.
 • Jobba med uttalet, se till att du kan uttala de vanligaste och viktigaste orden rätt.

 

 

GÖR PRESENTATIONEN LEVANDE!

 

 • Läs absolut inte, utan berätta fritt!
 • Använd bilder och figurer.
 • Ha ögonkontakt med publiken.
 • Börja med att presentera dig själv och ta kontakt med publiken.

 

Här är exempel på fraser du kan använda:  

 

Hej! Jag heter… och studerar vid…

Trevligt att jag fick komma hit och berätta om…

Roligt att se er här i dag.

 

 

PRESENTERA DITT ÄMNE

 

 • Berätta kort och koncist vad din presentation ska handla om.
 • Säg också varför temat är intressant för den som lyssnar.

 

Här är några användbara fraser:

 

Jag kommer att berätta för er om …

Temat för min presentation är …

Har ni någonsin tänkt på …?

Har ni hört talas om …?

Jag tänkte börja med att …

Ni får gärna avbryta mig och ställa frågor.

 

 

PRESENTERA ENKELT OCH KLART

 

 • Håll din presentation så enkel och klar som möjligt.
 • Förklara svåra ord eller dela ut en ordlista.
 • Betona det som är särskilt viktigt.
 • Tala lagom snabbt och tillräckligt högt.
 • Förklara innehållet i de bilder du visar.

 

Här är exempel på fraser du kan använda:

 

Särskilt intressant här är att…

…som ju diskuteras i medierna i dag. 

…vilket som ni vet är aktuellt i dag.

Till höger/vänster/ här uppe/ nere/ i mitten ser ni …

Här har vi ett diagram som illustrerar att …

 

 

AVRUNDA OCH AVSLUTA

 

 • Markera tydligt för publiken att du börjar närma dig slutet. Undvik plötsliga, oväntade slut.
 • Avsluta inte med ”det var allt” eller liknande.
 • Ta gärna upp något på slutet som visar på framtidsmöjligheter eller på annat sätt väcker intresse.
 • Tacka publiken och uppmuntra till diskussion.

 

Här är några användbara fraser:

 

Till slut skulle jag vilja..

Avslutningsvis kan vi konstatera att…

Jag ska sluta med…

Till sist ska jag …

Tack!

Tack för ert intresse/er uppmärksamhet.

Har ni frågor, så svarar jag gärna.

Vi har gott om tid för diskussion.

Ordet är fritt!