Jämför

Behöver du välja mellan olika alternativ? Eller vill du undersöka skillnader och likheter mellan lika fenomen? Här får du olika verktyg för att göra jämförelser.

 

Fördelar och nackdelar

 

Är det svårt att fatta beslut? Då kan det vara bra att väga fördelar och nackdelar (+/-) mot varandra. Att notera för- och nackdelar passar särskilt bra om man behöver välja mellan olika alternativ.

 

 

Du kan använda papper eller ett elektroniskt verktyg (se nedan). Om du använder papper – dra ett streck mitt på pappret så att du får 2 kolumner – skriv fördelarna på den ena sidan och nackdelarna på den andra. På vilken sida skriver du mest?

 

 

Pros and cons calculator http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/tools/prosandcons.htm

Med det här verktyget kan du 1) göra listor över för- och nackdelar och 2) bestämma hur viktigt varje argument är genom att ge poäng. Verktyget räknar sedan ihop poängen och meddelar vilket alternativ som vinner.

 

Gemensamt och olika

123

Har du två eller tre fenomen som du vill jämföra? Då kan du rita upp en figur som liknar den till vänster. Ska vi ha pdf-mall? Varje cirkel representerar en företeelse. Genom att i cirklarna notera vad som är unikt för varje företeelse och vad som är överlappande visualiserar du hur mycket som är gemensamt och olika. Bilden som framkommer kan sedan användas som underlag för det du vill göra ii steg 3 OUTPUT.

 

Innanför och utanför

Funderar du på vad hör till ett visst fenomen och vad som inte gör det? Då kan visualisering hjälpa dig. Rita en kontur av något, till exempel en karta av Finland eller ett A som symboliserar Aalto-universitetet och notera på bilden vad som finns innanför och utanför. Visualiseringen kan sedan användas som underlag för en presentation eller en text i steg 3 OUTPUT.