GÖR EN SWOT-ANALYS

Hur kan du veta om din idé eller ditt projekt kommer att lyckas? Ett sätt är att göra en SWOT-analys. SWOT-analyser har från början främst använts i företagsvärlden, men nu används de i många olika sammanhang. Man kan använda SWOT för att analysera ett projekt, en idé, ett företag eller egentligen vad som helst.

 

SWOT står på engelska för strengths, weaknesses, opportunities och threats – på svenska styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det handlar alltså om att analysera faktorer som kan vara till nytta eller till skada för projektet i fråga. Läs mer i länkarna till vänster! Så här ser SWOT-matrisen ut:

 

 

Du kan använda SWOT-analysen som ett verktyg för att:

  • strukturera information som du har fått om ett visst ämne i steg 1, input.
  • skapa ett underlag för en presentation eller en rapport
  • diskutera ett ämne i grupp