I det här steget finns anvisningar och tips om olika sätt att rapportera om ditt ämne. Inom ramen för din lärares anvisningar kan du låta kreativiteten flöda och din personlighet synas! Du kan också blanda olika sätt att presentera.

Visa inte detta igen