Så här jobbar du

icon-10

1

First Step
Input

Börja med att välja ett ämne som intresserar dig och som du vill få mer information om. Använd dig av Smart svenskas tips. Under “input” hittar du länkar till tidningar, webbsidor och videor samt förslag på museer och andra platser i huvudstadsregionen med verksamhet på svenska. Du kan också skaffa information genom att själv göra en intervju eller en gallup. Naturligtvis kan du också söka information i andra källor än de du hittar här! Tipsa oss gärna om du hittar något intressant!

2

Second Step
Process

Det andra skedet, processen, är kanske allra viktigast. Här analyserar och bearbetar du informationen som du har skaffat i steg 1. Till detta steg hör också att strukturera ditt material så att du sedan kan skapa en presentation, video, text eller liknande. Under “process” presenteras flera olika verktyg som du kan använda dig av: tankekarta, SWOT-analys, argumentationsschema m.m. Ett annat sätt att bearbeta informationen är att diskutera ämnet i klassen, i liten grupp eller med någon utanför klassrummet. På Smart svenska finns mallar och underlag för olika sätt att bearbeta information. Dessutom finns det ett verktyg för att hitta kompisar att diskutera och samarbeta med, också från andra kurser i svenska vid Aalto. I processkedet får du också tips och möjligheter att träna ordförråd, språkriktighet och uttal. Även detta hjälper dig nå ett bättre slutresultat i skede 3.

icon-11

icon-12

3

Third Step
Output

Det tredje och sista steget är att rapportera. Här hittar du tips och anvisningar för olika slags texter och presentationer. Du har också möjlighet att publicera och dela ditt arbete, antingen med andra inom Aalto eller med en ännu större publik, Om du upptäcker problem med länkarna eller materialet eller om du vill tipsa om bra material, skicka då e-post till smartsvenska@aalto.fi.

SaveSave