Skriv en rapport

Gillar du att skriva informerande och sakligt? Då kan du skriva en rapport.

Det finns många olika varianter av rapporter – tekniska rapporter, vetenskapliga rapporter, labbrapporter, projektrapporter m.m. Det finns också rapporter där man presenterar en plan eller ett förslag. Rapporter kan bland annat användas för att sprida information eller som underlag för beslut. De kan vara olika långa.

 

Uppgiften är att skriva en rapport om den information som du har samlat in och processat i steg 1 och 2. Din lärare berättar hur lång rapporten bör vara.

 

Tips för en kort, relativt informell rapport:

 

  • Skriv en inledning som väcker intresse för ditt ämne. Börja till exempel med  med något överraskande, aktuellt eller kanske med en fråga. Ge läsaren lite bakgrund om ditt tema.
  • Fortsätt med att gå in djupare på ämnet. Ta upp några intressanta delaspekter, men inte för många.
  • Avsluta genom att sammanfatta det viktigaste som har kommit fram i rapporten. I avslutningen kan du också komma med egna slutsatser, rekommendationer och förslag.
  • Kom ihåg att skriva en rubrik som informerar läsaren om textens innehåll.
  • Om du skriver en rapport som är längre än en sida är det också bra att lägga in mellanrubriker.

Det finns mycket tips på Internet om att skriva olika typer av rapporter. Till vänster finns några nyttiga länkar.