SEX TÄNKARHATTAR

Tycker du att diskussioner för ofta stampar på stället? Vill du analysera saker mer effektivt? Då kan metoden med sex tänkarhattar vara till nytta.

 

Sex tänkarhattar är en metod för kreativt tänkande som Edward de Bono har utvecklat. Den kan användas individuellt eller i grupp. Idén är att man har sex (imaginära) hattar i olika färger. Varje hatt representerar en synvinkel på den fråga man behandlar.

 

Så här jobbar du/ni med hattarna:
Alla i gruppen tar på sig samma hatt. Efter en bestämd tid (till exempel 2 minuter) byter ni till nästa hatt, tills ni har haft alla sex hattar på er. Den blå hatten har ni på er 2 gånger – i början och i slutet.

 

 

Blå hatt 1: helheten. Vad är problemet/målet? (Kan gärna vara något ganska konkret, såsom “Ska vi köpa en elbil?”)

 

Vit hatt: information. Vilka fakta har vi? Vad behöver vi veta?

 

Röd hatt: känslor. Hur känner du för detta? Vad är magkänslan? (Behöver inte motiveras.)

 

Gul hatt: optimism. Vilka är fördelarna? Vad kan vi vinna? Vad är det bästa som kan hända?

 

Svart hatt: kritik. Vilka problem finns?  Är det etiskt, praktiskt, realistiskt, hållbart? Finns det motstånd?

 

Grön hatt: kreativitet. Vilka alternativ finns? Nya idéer? Kan vi tänka på något nytt sätt, utanför boxen?

 

Blå hatt 2: Hur sammanfattar vi? Vad har vi glömt? Vad blir beslutet?
Efter att ha provat alla hattar har du/ni förhoppningsvis blivit lite klokare! Dags att gå vidare till steg 3 OUTPUT.