Öva uttal

Känner du att ditt svenska uttal skulle kunna förbättras?

Här får du hjälp att öva uttal.

 

Uttal Videor om sverigesvenskt uttal. Som teman t.ex. vokaler, konsonanter, prosodi och melodi.)
Tallstugan Teori om sverigesvenskt uttal. Välj ”Uttal” i innehållsförteckningen. 
Natural reader  Lyssna på din text på svenska. Välj språk, mata in din text, lyssna och säg högt det du hör.  
Acapela Välj språket. Det finns flera röster på svenska. Samuel talar finlandssvenska. Mata in en kort textbit, lyssna och säg högt det du hör.