Introduktion och presentation i smågrupp

Har du skaffat intressant information i steg 1 INPUT? Då kanske det är dags att dela med dig av den till några kurskamrater.

 

Den här övningen går ut på att alla i en liten grupp håller en kort introduktion om ett ämne (ca 3 – 5 minuter)  och att varje introduktion följs av en diskussion (ca 5 minuter).  I introduktionen kan ni exempelvis berätta om en artikel ni har läst eller en video ni har tittat på i steg 1 INPUT.

 

OBS! Det är viktigt att du har bearbetat informationen i steg 2 PROCESS innan du håller din introduktion. Du ska exempelvis INTE läsa högt från den artikel du har läst, utan du ska berätta med egna ord! Till din hjälp kan du exempelvis ha en mindmap, franska streck eller ett ordmoln. Träna på att inleda och presentera innan du kommer till klassen!

 

Så här fungerar det i klassrummet:

 

  • En av deltagarna i gruppen presenterar sitt ämne (till exempel en artikel). Om det finns svåra ord kan ni stanna upp och översätta dem. De övriga deltagarna frågar alltid om sådant de inte förstår.
  • Alla i gruppen bidrar med frågor och kommentarer. Berätta gärna om egna erfarenheter. Var inte rädd för att komma in på sidospår! Det är tillåtet och till och med rekommenderat 🙂
  • När ett ämne är färdigt diskuterat är det dags för nästa deltagare att presentera sitt ämne. Fortsätt på samma sätt.

 

Enkla presentationsfraser

Jag hittade en artikel som berättar om… Löysin artikkelin, joka kertoo…
Jag tittade på en video som handlade om… Katsoin videon, joka käsittelee…
Jag ska berätta för er om… Kerron teille…
Mitt tema i dag är… Aiheeni tänään on…
Ämnet är intressant för mig eftersom… Aihe kiinnostaa minua, koska…
Ni kan avbryta mig om ni har frågor. Voitte keskeyttää, jos teillä on kysyttävää.
Förstår ni…? Ymärrättekö?
Följer ni med…? Pysyttekö mukana?
Till att börja med… Aluksi…
Först ska jag berätta om…   Ensiksi kerron…
Sedan berättar jag om… Sitten kerron…
Avslutningsvis… Lopuksi…
Nu är det dags för frågor och kommentarer! Nyt on kysymysten ja kommenttien vuoro!

 

Enkla diskussionsfraser

Jag tycker att…   Olen sitä mieltä että…
Det tycker jag också    Olen samaa mieltä
Det tycker inte jag En ole samaa mieltä
Jag håller med. Olen samaa mieltä
 Jag håller inte med     En ole samaa mieltä
 Jag tycker inte att  Olen sitä mieltä ettei…   
 Det tycker inte jag heller   Ei minunkaan mielestä.
 Jag tycker om/gillar  Pidän…
 Jag tycker inte om/gillar inte     En pidä.