ALUSTUS JA KESKUSTELU PIENRYHMÄSSÄ

Oletko löytänyt jotain mielenkiintoista vaiheessa 1 INPUT? Sitten voi olla aika kertoa oppimastasi muille kurssikavereille.

 

Tämän harjoituksen ideana on, että jokainen pienryhmän jäsen pitää lyhyen alustuksen (n. 3 – 5 minuuttia), jota seuraa keskustelu (n. 5 minuuttia). Alustuksessa voi kertoa esimerkiksi artikkelista, jonka on lukenut tai videosta, jonka on katsonut vaiheessa 1 INPUT.

 

HUOM! On tärkeää, että jäsennät tietoa vaiheessa 2 PROCESS ennen kuin pidät alustuksen. Esimerkiksi ET saa lukea ääneen suoraan löytämästäsi artikkelista, vaan sinun pitää kertoa siitä omin sanoin! Voit käyttää apuna esimerkiksi ajatuskarttaa, ranskalaisia viivoja tai sanapilveä. Harjoittele alustusta ennen kuin tulet luokkaan!

 

Näin homma toimii luokassa:

 

  • Yksi ryhmän jäsenistä esittää aiheensa (esimerkiksi artikkelin) . Mikäli artikkelissa on vaikeita sanoja, voitte pysähtyä kääntää ne. Muut ryhmän jäsenet kysyvät aina, jos eivät ymmärrä jotain sanaa tms.
  • Kaikki ryhmän jäsenet esittävät kysymyksiä ja kommentteja. Kertokaa mielellään omista kokemuksista. Älkää pelätkö sitä, että keskustelu lähtee sivuraiteille! Se on sallittua ja jopa suositeltavaa.
  • Kun yksi aihe on keskusteltu loppuun, on aika siirtyä seuraavaan alustukseen. Jatkakaa samalla tavalla, kunnes kaikki ovat pitäneet alustuksen ja kaikista aiheista on keskusteltu.

 

 

Yksinkertaisia lauseita, joita voi käyttää alustuksessa.

 

Jag hittade en artikel som berättar om… Löysin artikkelin, joka kertoo…
Jag tittade på en video som handlade om… Katsoin videon, joka käsittelee…
Jag ska berätta för er om… Kerron teille…
Mitt tema i dag är… Aiheeni tänään on…
Ämnet är intressant för mig eftersom… Aihe kiinnostaa minua, koska…
Ni kan avbryta mig om ni har frågor. Voitte keskeyttää, jos teillä on kysyttävää.
Förstår ni…? Ymärrättekö?
Följer ni med…? Pysyttekö mukana?
Till att börja med… Aluksi…
Först ska jag berätta om…   Ensiksi kerron…
Sedan berättar jag om… Sitten kerron…
Avslutningsvis… Lopuksi…
Nu är det dags för frågor och kommentarer! Nyt on kysymysten ja kommenttien vuoro!

 

Yksinkertaisia lauseita keskusteluun

 

Jag tycker att…   Olen sitä mieltä että…
Det tycker jag också    Olen samaa mieltä
Det tycker inte jag En ole samaa mieltä
Jag håller med. Olen samaa mieltä
 Jag håller inte med     En ole samaa mieltä
 Jag tycker inte att  Olen sitä mieltä ettei…   
 Det tycker inte jag heller   Ei minunkaan mielestä.
 Jag tycker om/gillar  Pidän…
 Jag tycker inte om/gillar inte     En pidä.