VINKKEJÄ SUULLISEN KOKESEEN

Koskee Aalto-yliopiston opiskelijoista

 

Suullinen koe koostuu kahdesta osasta:

 

1) Omaan alaan liittyvä perinteinen esitys  n. 6 – 8 minuuttia tai videoesitys n. 4 – 5 min. Esityksen tai videon voi halutessaan tehdä myös pareittain, jolloin aika tuplaantuu.

 

2) Ryhmäkeskustelu, jota esityksen pitäjä/videon esittäjä ohjaa, ja johon muut osallistuvat, n. 7 minuuttia per keskustelu.

 

 • Kaikkien esitysten tulee yleisellä tai syvemmällä tasolla liittyä omaan alaan.
 • Valitse aihe, josta olet aidosti kiinnostunut ja josta sinun olisi luontevaa kertoa jollain toisellakin kielellä. Sinua auttaa se, että tiedät aiheesta jotain jo etukäteen, ja että aihe on jollain tavalla omakohtainen.
 • Esityksessä on tarkoitus käyttää apuna havaintomateriaalia. Luokassa havaintomateriaali voi olla vaikka PowerPoint tai Prezi, myös taulua saa käyttää apuna. Huomaa kuitenkin, että esitystä ei saa lukea suoraan paperista tai dioista.
 • Aivan esityksen alussa esittele itsesi ja aiheesi: Mikä on nimesi? Missä korkeakoulussa opiskelet? Mikä on pääaineesi? Mitä tulet esittelemään? Miksi olet kiinnostunut juuri tästä aiheesta?
 • Esitystä seuraava ryhmäkeskustelu tapahtuu pidetyn esityksen pohjalta. Esityksen aikana muut opiskelijat miettivät kysymyksiä ja kommentteja, joita esittää ryhmälle tai esityksen pitäjälle. Esityksen pitäjä valmistelee muutamia johdattelevia kysymyksiä auttamaan keskustelua alkuun. Muiden ryhmäläisten tehtävä on osallistua aktiivisesti keskusteluun. Esityksen pitäjällä on päävastuu keskustelun etenemisestä.
 • Kokeeseen osallistuu samanaikaisesti korkeintaan kuusi opiskelijaa ja koetilaisuuteen osallistumiseen tulee varata aikaa noin 120 minuuttia. Tiukan aikataulun johdosta on opiskelijan pidettävä kiinni oman esityksensä pituudesta. Opettaja katkaisee esityksen (enintään 8 min.) ja keskustelun (enintään 7 min.) aikarajan täytyttyä.
 • Ota kohderyhmä huomioon. Tärkeintä on sisältö ja viestin välittyminen. Tarvittaessa voit liittää mukaan sanalistan tai selittää vaikeita sanoja omin sanoin.
 • Kokeeseen ei voi tulla mukaan kesken koetilaisuutta, joten tule ajoissa paikalle.
 • Kokeessa sekä esitys että keskustelu ovat yhtä tärkeitä osioita. Pidä huoli siitä, että olet aktiivinen ja osallistut riittävästi jokaiseen keskusteluun.
 • Esitys ja ryhmäkeskustelu nauhoitetaan. Nauhoituksen vaihtoehtona on, että kokeen arvioi kaksi opettajaa. Tämä tehdään opiskelijan oikeusturvan vuoksi.

 

 

Vinkkejä esityksen tekemiseen

 

 • Kiinnitä huomiota ääntämiseen. Netissä voit kuunnella kirjoittamasi tekstin osissa Acapelan  avulla. Voit myös käyttää Natural readeria. Valitse puhujaksi joku ruotsinkielinen. 
 • Keskity äänenkäyttöön. Puhu selkeästi, kuuluvasti ja tarpeeksi hitaasti.
 • Muista, että pienet tauot tuovat ilmavuutta puheeseen. Voit äänittää kokeeksi omaa puhetta ja kuunnella, miltä se kuulostaa sekä yrittää löytää sopivan tempon.
 • Puhu omin sanoin ja mahdollisimman luontevasti. Uskalla vain puhua, älä takerru liikaa esimerkiksi kielen rakenteisiin. Mitä useammin olet harjoitellut esityksesi läpi, sitä luontevammin se sujuu.

 

 

 

VIDEOESITYKSEN TEKEMINEN

 

Videoesitys voi olla hyvä vaihtoehto perinteiselle esitykselle silloin, jos:

 • esityksen pitäminen luokan edessä aiheuttaa liikaa paineita
 • esiteltävää asiaa ei ole helppo esittää perinteisen esityksen avulla (havaintomateriaalia vaikea siirtää, haluaa kuvata liikkeessä kaupungilla tai maastossa jne.) tai haluaa tuoda vaihtelua esitysympäristöön
 • haluaa opetella kameran edessä esiintymistä. Mikäli harkitset videoesityksen tekemistä, mieti mitä lisäarvoa video toisi verrattuna perinteiseen esitykseen omassa tapauksessa. Valitse se esitysmuoto, joka toimii parhaiten oman aiheesi kohdalla.

 

 

Videoesityksen tekeminen ja rakenne

 

 • Videoesityksessä esiintyjän kasvojen tulee olla näkyvissä suurimman osan ajasta, vähintään 70 % videon kestosta.
 • Mieti minkälaisista esityksistä pidät ja minkälainen puhuja itse haluaisit olla.
 • Valmistaudu videoimiseen ja varaa siihen tarpeeksi aikaa. Harjoittele sisältöä ja esiintymistä. Käy esitystä etukäteen läpi mielessäsi tai vaikka peilin edessä. Puhu esitys ääneen moneen kertaan. Voit myös pitää harjoitusesityksen kaverille.
 • Suunnittele esityksen rakenne ja käsikirjoita se. Videoesitys voi koostua useista eri kohtauksista. Video voi myös olla yhdistelmä kuvista ja Powerpoint-dioista (esim. Panopto). Voit myös vaihtaa taustaa, paikkaa, omaa asentoa tai kuvakulmaa.
 • Kohdenna katseesi kameraan kuin puhuisit toiselle ihmiselle.
 • Jos käytät tukimuistiinpanoja, sijoita ne niin, että luet niitä alaviistoon. Vilkuilu ylös tai sivuille ei näytä hyvältä videolla.
 • Pidä kamera vakaana. Käytä jalustaa, jos mahdollista tai pyydä jotakuta avuksi kuvaamisessa, jotta voit itse rauhassa keskittyä kertomiseen.
 • Aluksi voit tehdä lyhyen koekuvauksen. Tarkista, että ääni tallentuu tarpeeksi voimakkaana ja etteivät ympäristön äänet häiritse liikaa kuuluvuutta. Esim. tuuli saattaa häiritä videoilla, vaikkei sitä paljaalla korvalla kuulisikaan.
 • Ota uusiksi, kunnes olet tyytyväinen lopputulokseen. Videoon kannattaa satsata, sillä voit hyödyntää sitä myöhemmin, esimerkiksi työnhaussa.
 • Editointiin voit käyttää esimerkiksi ohjelmia iMovie, Moviemaker, Splice jne.
 • Tallenna video sellaiseen muotoon, että se aukeaa helposti yleisimmillä ohjelmilla. Monesti on hyvä tallentaa esitys useampaan paikkaan varmuuden vuoksi.

 

 

YTHS:n materiaali koskien jännitystä.

YTHS:n jännitysopas.