TEE SWOT-ANALYYSI

Mistä voit tietää tuleeko ideasi tai projektisi onnistumaan? SWOT-analyysin tekeminen voi auttaa. SWOT-analyysejä on alunperin käytetty lähinnä yritysmaailmassa, mutta nykyään niitä tehdään monissa eri yhteyksissä. SWOT-analyysia voi käyttää tietyn projektin, idean, yrityksen tai melkeinpä minkä tahansa analysoimiseen.
SWOT tulee englannin kielen sanoista  strengths, weaknesses, opportunities ja threats – suomeksi – vahvuudet – heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tarkoituksena on analysoida tekijöitä, jotka voivat olla kyseisen projektin kannalta hyödyllisiä tai haitallisia. Vasemmalla olevien linkkien kautta pääset lukemaan aiheesta lisää! SWOT-taulukko näyttää tältä:

 

 

Voit käyttää SWOT-analyysia apunasi:

  • Jäsentääksesi aineistoa, jonka olet hankkinut tietystä aiheesta vaiheessa 1, input.
  • Luodaksesi pohjan esitykselle tai raportille
  • Keskustellaksesi aiheesta ryhmässä