Mikä on Smart svenska?

Smart svenska on alusta, joka on ensisijaisesti tarkoitettu Aalto-yliopiston suomenkielisille opiskelijoille.

Smart svenska-projekti alkoi syksyllä 2016 osana Aalto-yliopiston A!Ole-projektia (Aalto Online Learning). Alusta on suunniteltu Aalto-yliopiston vision ja arvojen mukaisesti, joihin kuuluvat digitalisointi, kontaktit ympäröivään yhteiskuntaan, kestävä kehitys, yhteistyö yli korkeakoulurajojen, vapaus ja vastuu sekä rohkeus kokeilla uusia asioita. Projekti avaa mahdollisuuden ajanmukaiseen opetukseen, jossa on tilaa luovuudelle sekä opiskelijan omille ideoille.

 

Smart svenska -alustan avulla on helpompi:

  • opiskella itsenäisesti omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti
  • tehdä yhteistyötä eri ryhmien ja korkeakoulujen välillä
  • käyttää ruotsinkielistä digitaalista materiaalia
  • käyttää ruotsia luokkahuoneen ulkopuolella
  • käyttää nykypäivän työelämässä tarvittavia työkaluja

 

Alustan ovat kehittäneet Aalto-yliopiston kielikeskuksen ruotsin opettajat Sofia Sevón ja Taija Votkin.

Smart svenska -alustan materiaali on kaikkien käytettävissä. Otamme mielellämme vastaan kysymyksiä ja ehdotuksia osoitteeseen smartsvenska@aalto.fi