TEE PODCAST

Tässä vinkkejä podcastin tekemiseen. Yleensä podcastissa on mukana kaksi henkilöä, niin että siitä syntyy dialogi. Voit työskennellä koko ajan saman henkilön kanssa tai toimia emäntänä/isäntänä ja kutsua mukaan eri vierailijoita.   Nauhoita esimerkiksi minipodcast, joka koostu vähintää kolmesta eri osasta. Yhden osan sopiva pituus on 1-5 minuuttia. Voit(te) puhua melkeinpä mistä vain aiheesta.

Muutamia asioita, joihin on hyvä kiinnittää huomiota:

  • Valmistelkaa puheenne, mutta merkitkää muistiin ainoastaan yksittäisiä sanoja, ei kokonaisia lauseita. Puhukaa vapautuneesti – ei saa missään tapauksessa lukea paperista!
  • Podcastin tulee olla asiallinen, mutta siinä saa mielellään olla henkilökohtainen ote, esimerkiksi omien mielipiteiden, ajatusten tai kokemusten muodossa, joista sitten keskustellaan.

Vasemalla olevien linkkien kautta pääset kuuntelemaan podcasteja eri aiheista.