Kom ihåg att du också kan skaffa information om ledarskap genom att intervjua någon eller göra en gallup! Se instruktionerna till vänster på sidan!

Visa inte detta igen

 

Finlandssvenska medier

hbl

Sverigesvenska medier

 

LEDARSKAP

Hur är en bra ledare? Skulle du kunna bli en sådan? Om du studerar på Aalto är sannolikheten stor att du i något skede kommer att fungera som ledare i arbetslivet. Förmåga att leda och samarbeta värderas högt i dag, och här har du chans att fördjupa dig i vad det kan innebära.   Nedan hittar du videomaterial och texter om temat ledarskap. Välj någon infallsvinkel som känns särskilt relevant och intressant med tanke på dina studier, egna erfarenheter och tankar om framtiden.

 

Vad ingår i chefsrollen?

 

Lär dig skapa förändring

 

Framgångsrik kommunikation i ditt ledarskap

 

Ledarskap som motiverar och engagerar!

 

Ledarskapstips: Hur du hanterar besvikelser och motgångar

 

Ledarskapsskolan: Gruppdynamik

 

Hur du blir bättre på konflikthantering i ditt ledarskap

 

Att kommunicera för ett förändrat (hållbart) beteende

 

Kelly Odell. Tio Budord för en Ledare

 

Ledarskap och självkänsla

 

Bli bättre på att skapa innovationer

 

Hållbart ledarskap

 

Sofia Norberg - Ledarskap för dig som inte är chef

 

Gruppdynamik och ledarskap enligt FIRO

 

Ledarnas syn på lön

 

www.chef.se

Tidskrift om ledarskap.

www.ledarna.se

webbplatsen för Sveriges chefsorganisation hittar du bland annat chefsguider om ledarskap.