Vad är Smart svenska?

Smart svenska är en plattform som i första hand är avsedd för finskspråkiga studerande vid Aalto-universitetet.

 

Smart svenska startade hösten 2016 som en del av Aalto-universitetets A!OLE-projekt (Aalto Online Learning).
Plattformen är planerad i enlighet med Aalto-universitetets vision och värden som handlar om digitalisering, att vara i kontakt med omvärlden, hållbar utveckling, samarbete över högskolegränser, frihet och ansvar samt mod att prova nytt.

 

Projektet öppnar möjligheter för tidsenlig undervisning med utrymme för kreativitet och egna initiativ.

 

Plattformen Smart svenska gör det lättare att:

 

  • studera självständigt enligt eget intresse
  • samarbeta mellan olika grupper och högskolor
  • använda svenskspråkiga digitala resurser
  • använda svenska utanför klassrummet
  • använda verktyg som hör till dagens arbetsliv

 

 

Plattformen är utvecklad av Sofia Sevón och Taija Votkin, lärare i svenska vid Språkcentret, Aalto-universitetet.

 

Materialet på Smart svenska-plattformen är tillgängligt för alla. Vi tar gärna emot kommentarer och förslag på förbättringar på smartsvenska@aalto.fi.