Förbered en argumentation

Har du starka åsikter? I så fall är det bra att kunna argumentera för dem.

 

Här får du instruktioner och tips om hur du kan bygga upp en argumentation, steg för steg.

 

När du är klar kan du sedan argumentera för din sak i steg 3 OUTPUT, till exempel i en säljande pitch eller i en debattartikel.

 

Använd underlaget som du hittar här.

 

Gör sedan så här:

 

Steg 1. Bestäm målgrupp. Vem ska läsa/lyssna på din argumentation? Vem vill du övertyga?

 

Steg 2. Bestäm huvudtes. Skriv den i en mening. (Ex. “Förbjud privata bilar i Otnäs”)

 

Steg 3. Skriv 3 argument för din tes. Fundera på vilket som är starkast, näst starkast och svagast.

 

Steg 4. Fundera på 1 viktigt motargument, alltså vad talar emot din tes? Nu kan du börja bygga upp din argumentation!

 

Steg 5. Planera inledningen. Hur kan du börja din argumentation så att mottagaren 1) blir intresserad och 2) får veta vad du tycker.

 

Steg 6. Placera argumenten och i rätt ordning. Börja med det näst starkaste, ta sedan det svagaste och därnäst motargumentet. Avsluta med ditt starkaste argument.

 

Steg 7. Fundera på hur du kan bevisa att dina argument håller, till exempel med fakta, exempel, eller personliga erfarenheter.

 

Steg 8. Planera en avslutning. Här kan du kort sammanfatta vad som gör att din tes fungerar. Du kan också komma med en uppmaning eller ett förslag till dina lyssnare/läsare.

 

Jobba gärna i par eller grupp! Lycka till!