Här hittar du tips och verktyg för att processa ditt material. Idén är att du ska hitta en egen infallsvinkel på materialet. Här hittar du också material för att repetera grammatik, lära dig nya ord och träna på uttal. När du känner dig färdig med processandet går du vidare till steg 3, OUTPUT, som är det sista steget. Där rapporterar du om ditt ämne med egna ord.

Visa inte detta igen

PROCESS

Har du skaffat information i INPUT? Då är det dags att bearbeta den här i PROCESS. Välj ett sätt eller verktyg som passar för ditt ändamål. Kom också ihåg att du kan träna ord och grammatik i det här skedet.