Diskutera

Hör du till dem som lär dig bäst genom att tala om saker? Då passar det bra att diskutera intressanta teman.

 

Här ska du diskutera med någon annan (eller flera) om den information ni har skaffat i steg 1 INPUT eller om något annat tema som ni kommer överens om med läraren. Idén är exempelvis att:

 

  • Ta del av andras synpunkter om samma ämne
  • Processa informationen så att du/ni sedan kan presentera den på ett klart och strukturerat vis i steg 3 OUTPUT.

 

Ni kan till exempel fundera kring:

  • Vad är viktigt/oviktigt?
  • Hur berör det oss?
  • Vilka för- och nackdelar finns?
  • Hur såg det ut tidigare och vad händer i framtiden?

 

Diskutera fritt och var inte rädda för att komma in på sidospår! Dela med er av egna tankar och erfarenheter.

 

Kommunikationen kan ske muntligt eller skriftligt, i klassrummet, på ett café, via Skype, e-post, chat eller på vilket sätt som helst som ni tycker fungerar bäst.

 

Innan ni börjar diskutera kan det vara bra att gå igenom några enkla, men nyttiga fraser.

 

Jag tycker att… Olen sitä mieltä että…
Det tycker jag också Olen samaa mieltä
Det tycker inte jag En ole samaa mieltä
Jag håller med Olen samaa mieltä
Jag håller inte med En ole samaa mieltä
Jag tycker inte att  Olen sitä mieltä ettei…
Det tycker inte jag heller   En myöskään ole sitä mieltä
Jag tycker om/gillar  Pidän…
Jag tycker inte om/gillar inte En pidä…