Skriftligt prov – allmänna anvisningar för studerade vid Aalto-universitetet

De här anvisningarna gäller följande prov:

LC-5001 för studerande vid CHEM, ELEC, ENG och SCI.

LCB-5801 för studerande vid BIZ

LCA-5701 för studerande vid ARTS

 

Provet består av två delar. Det sammanlagda antalet ord i provet är cirka 200.

 

  1. I den första delen av provet får du en svensk text som du ska reagera på. Det kan till exempel vara fråga om ett e-postmeddelande som du ska svara på. Antal ord: 50-70.

 

I den första delen av provet finns det ett eller två alternativ att välja mellan.

 

  1. I den andra delen av provet skriver du en längre text enligt de instruktioner som ges. Du kan välja mellan två eller fler alternativ. Antal ord: ca 150.

 

Det viktigaste i det skriftliga provet är att budskapet i texterna är klart och begripligt. Det lönar sig att planera texterna så att strukturen är logisk och lätt att följa.

 

Så här kan du arbeta steg för steg:

  • Planera dina texter, till exempel med hjälp av tankekartor. Det lönar sig att planera på svenska, så att du kollar att du minns de ord som du behöver på svenska. Kom ihåg att samma sak alltid kan uttryckas på flera sätt. Om du har glömt ett ord kan du formulera innehållet på ett annat sätt. Undvik att använda engelska och finska ord i din text.

 

  • Skriv råa versioner av dina texter. Tänk i det här skedet närmare på innehållet.

 

  • Läs igenom texterna och fundera på om de är logiska och klara.

 

  • Kontrollera att texten är korrekt. Observera till exempel följande: ordföljd, kongruens (böjning av substantiv och adjektiv), bestämd/obestämd form, böjningen av verb.

 

  • Läs igenom texterna ännu en gång.