Kirjallinen – yleisiä ohjeita Aalto-yliopiston opiskelijoille

 

Nämä ohjeet koskevat seuraavia kokeita:

LC-5001 opiskelijoille seuraavissa korkeakouluissa: CHEM, ELEC, ENG ja SCI.

LCB-5801 BIZin opiskelijoille

LCA-5701 ARTSin opiskelijoille

 

Koe koostuu kahdesta osasta. Kokeen yhteenlaskeettu sanamäärä on n. 200 sanaa

  1. Ensimmäisessä osiossa reagoit ruotsiksi ruotsinkieliseen tekstiin. Kyseessä voi olla esimerkiksi sähköpostiviesti, johon  vastaat. Sanamäärä 50 – 70.

 

Ensimmäisessä osiossa tarjolla on yksi tai kaksi vaihtoehtoa.

 

2.  Toisessa osiossa kirjoitetaan yksi pidempi teksti ohjeiden mukaisesti. Osiossa on tarjolla useampi vaihtoehto. Sanamäärä on n. 150 sanaa.

 

Kirjallisessa kokeessa tärkeintä on viestin välittyminen. Teksti kannattaa suunnitella hyvin, jotta tekstin viesti on selkeä ja helppolukuinen. 

 

Suositellut työvaiheet:

  • Suunnittele teksti esimerkiksi ajatuskartan avulla. Suunnittelu kannattaa tehdä ruotsiksi, jotta saat palauteltua mieleen tarvitsemaasi sanavarastoa. Toisessa osiossa voit tarvittaessa vaihtaa tehtävää. Saman asian voi ilmaista monella eri tavalla, eikä kannata juuttua yhteen sanaan. Älä jätä tekstiin suomen- tai englanninkielisiä sanoja.
  • Voit kirjoittaa esimerkiksi raakaversion tekstistä. Mieti tässä vaiheessa lähinnä sisältöä.
  • Teksti kannattaa lukea läpi ja miettiä, että onko se selkeä ja looginen.
  • Tarkasta seuraavaksi kielioppi: sanajärjestys, kongruenssi (substantiivien ja adjektiivien taivutus), määräysmuodot sekä verbien taivutus ja tee tekstiin tarvittavat korjaukset
  • Lue teksti vielä kerran läpi ennen kuin palautat sen.