• LÄNKAR
 • intervjuteknik
 • woodofilm

Intervjua en expert

Gillar du att lära dig saker av andra människor? Då passar det bra att göra en intervju. Du kan till exempel intervjua en expert på ett visst ämne eller någon som har ett arbete som intresserar dig. Kom ihåg att en intervju både kan fungera som input, alltså ett sätt att skaffa information, och som output, om du bearbetar den och låter andra ta del av den som video, ljudfil eller artikel.

 

Den här guiden handlar om muntliga intervjuer. Man kan också intervjua skriftligt, till exempel per e-post, men det betyder oftast mer arbete för den som blir intervjuad, vilket inte är meningen.

 

Jobba så här när du gör en intervju!

 

1. Fundera i stora drag på vad du vill veta och vem som kan ha svar på dina frågor.

 

2. Kontakta den du vill intervjua.Tänk på följande;

 • Presentera dig. Vem är du och var kommer du ifrån?
 • Berätta om syftet med intervjun. Vad du vill tala om?
 • Var vänlig och visa gärna att du är flexibel vad gäller tid, plats och liknande.
 • Kräv inte för mycket av intervjupersonen. Det är du som ska göra jobbet!
 • Kom överens om intervjuform. Ska ni träffas, tala i telefon eller Skypa?
 • Se till att praktiska saker som tid och plats för intervjun blir klara för både dig och intervjupersonen,

 

3. Förbered intervjun. Bestäm om du ska a) skriva svaren under intervjun, b) spela in ljudet eller c) videofilma. Skriv sedan ned frågor. Tänk då på att

 • planera frågor som verkligen kan ge intressanta svar.
 • använda öppna frågor som börjar med vad, vem, varför, när och hur.<
 • undvika frågor som kan besvaras med ja eller nej om du vill ha informativa svar.

 

Före intervjun bör du memorera frågorna så att du inte behöver använda ditt papper. Om du vill kan du titta på pappret i slutet av intervjun för att se om du har glömt något viktigt. Se på de frågor du förbereder som ett stöd, men var medveten om att intervjun kan gå i en annan riktning än du har tänkt dig och att du kanske behöver vara flexibel och ställa andra frågor och följdfrågor.

 

4. Intervjun. Hälsa och småprata lite innan ni börjar. Om du tänker spela in intervjun måste du kolla med intervjupersonen att det går bra. Här är några tips för intervjun:

 • Håll ögonkontakt med den intervjuade. Nicka och visa med kroppsspråk och ansiktsuttryck att du lyssnar och är intresserad.
 • Lyssna noga och ställ följdfrågor. Om den intervjuade till exempel säger att “måndagar är den bästa dagen på vårt företag” kanske du vill fråga “varför”.
 • Var öppen för att intervjupersonen berättar om sådant du inte förväntat dig. Om det är intressant – spinn vidare på detta med mer frågor, Om det inte är intressant för dig – led samtalet tillbaka till de frågor du har planerat på förhand.
 • Se intervjun som ett samtal där du också kan bjuda på dig själv.

 

5. Bearbeta intervjun. Mer om detta hittar du i steg 2 PROCESS.

 

6. Om du har spelat in din intervju på ljudband eller video kan du om du vill vill låta andra ta del av den. Du kan också skriva en artikel om din intervju. Din intervju blir då inte bara ett sätt att att få information utan också din output. Om din intervju också ska bli din output bör du tänka extra noga på ljud- och bildkvalitet. Du bör också bearbeta den noga, till exempel klippa materialet så att bara det mest intressanta kommer med.