Gör en gallup

Är du nyfiken på vad olika människor tänker om en viss fråga? Med en gallup kan du snabbt och enkelt samla in och analysera människors åsikter om ett ämne. En gallup består av en eller flera enkla, klara frågor som ställs till flera personer. (Jämför intervju där frågorna kan vara mer omfattande och ställs till bara en person.) Du kan göra din gallup skriftligt (på papper eller elektroniskt) eller muntligt.

 

Du kan göra gallupen i liten skala, till exempel på en kurs eller bland en viss grupp studerande. En studeranderestaurang kan vara en bra plats för att göra en gallup. Målgruppen kan också vara lärare eller en större allmänhet.

 

Bestäm tid, plats och metod. Om du vill kan du filma eller banda in ljud när du ställer dina frågor, men du kan också skriva för hand eller använda en elektronisk blankett.  Gör såsom det passar bäst för ditt ändamål. Använder du till exempel svaren i en videopresentation eller podcast?  

 

Arbeta enligt följande steg:

 

1. Förbered undersökningen

  • Bestäm preliminärt tema och målgrupp för dina frågor. Frågorna kan vara allmänt hållna (t.ex. “Vad är den viktigaste egenskapen hos en ledare?”) eller mer personliga (t.ex. “Vill du arbeta som ledare i framtiden?”)
  • Bestäm frågemetod och teknik. Ska du ställa frågorna muntligt, dela ut papper eller använda ett elektroniskt formulär? Elektroniska formulär kan du skapa med exempelvis Google Formulär (Google Forms), SurveyMonkey,  Kyselynetti, Surveymesh  och Survey-maker .
  • Formulera frågorna. Fundera på vilken typ av frågor som är lämpligast, till exempel flerval, skalor eller korta fritt formulerade svar, Man kan också mixa olika typer av frågor.

 

2. Utför undersökningen

 

  • Dela/skicka ut frågeformuläret eller ställ frågorna muntligt.
  • Samla in och sammanställ svaren.

 

3. Bearbeta och redovisa resultaten

 

I steg 2 PROCESS och steg 3 OUTPUT kan du välja bland många sätt att redovisa dina resultat. Exempelvis passar det bra att skriva en rapport eller att hålla en presentation i klassen. Oavsett vilken form du väljer bör du tänka på följande:

 

  • Berätta bara det viktigaste och mest intressanta. Du kan inte rapportera om alla detaljer.
  • Använd gärna visuella hjälpmedel såsom diagram.
  • Kommentera resultaten. Vad var överraskande? Vilka orsaker kan ligga bakom svaren?