Tee gallupkysely

Oletko kiinnostunut tietämään, mitä eri ihmiset ovat mieltä tietystä asiasta? Gallupkyselyn avulla voit nopeasti ja helposti kerätä tietoa ja analysoida tietoa ihmisten mielipiteistä koskien tiettyä asiaa. Gallupkysely koostuu yhdestä tai useammasta yksinkertaisesta ja selkeästä kysymyksestä, jotka esitetään useammalle henkilölle. (Vrt. haastattelu, jossa kysymykset voivat olla laajempia ja ne esitetään vain yhdelle henkilölle). Voit tehdä gallupkyselyn joko kirjallisesti (paperilla tai sähköisesti) tai suullisesti.

 

Voit tehdä gallupkyselyn pienessä mittakaavassa, esimerkiksi kurssilla tai tietyn opiskelijaryhmän keskuudessa. Opiskelijaravintola voi olla hyvä paikka tehdä gallupkysely. Kohderyhmä voi myös olla opettajat tai laajempi yleisö.

 

Valitse aika, paikka ja toteutustapa. Halutessasi voit kuvata tai äänittää kysymysten esittämisen, mutta vastaukset voi kirjata myös paperille tai sähköiselle lomakkeelle. Valitse se toteutustapa, joka sopii parhaiten. Tuletko käyttämään vastauksia videoesityksessä tai podcastissa?

 

Etene näin:

 

1. Valmistele gallupkysely

  • Päätä alustavasti kysymystesi teema ja kohderyhmä. Kysymykset voivat olla yleisellä tasolla (esim. “Mikä on johtajan tärkein ominaisuus?”) tai henkilökohtaisempia (esim. “Haluatko tulevaisuudessa työskennellä johtajana?)
  • Päätä kysymysmetodi ja -tekniikka. Jos esität kysymykset suullisesti, jaatko kyselylomakkeen paperilla vai käytätkö sähköistä lomaketta? Sähköisiä kyselylomakkeita voit luoda esimerkiksi näillä työkaluilla: Google Forms, SurveyMonkey , kyselynetti , Surveymesh  ja Survey Maker .
  • Muotoile kysymykset: Mieti minkälaiset kysymykset sopivat parhaiten, esimerkiksi monivalinta, skaalat tai lyhyet vapaamuotoiset vastaukset. Voit myös sekoittaa eri kysymystyyppejä.

 

2. Suorita tutkimus

 

  • Jaa tai lähetä kyselylomake tai esitä kysymykset suullisesti.
  • Kerää ja kokoa vastaukset.

 

3. Työstä tuloksia ja kerro niistä:

 

Vaiheessa 2 PROCESS ja vaiheessa 3 OUTPUT löytyy useita eri tapoja kertoa tuloksista. Voit esimerkiksi kirjoittaa raportin tai pitää esityksen luokassa. Riippumatta siitä, minkä tavan valitset, ota huomioon seuraavat asiat:

 

  • Kerro vain tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat asiat. Et voi raportoida kaikista yksityiskohdista.
  • Käytä mielellään visuaalisia havaintokeinoja, kuten diagrammia.
  • Kommentoi tuloksia. Mikä oli yllättävää? Mitä tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet vastauksiin?