Din svenska behöver inte vara perfekt!

03.04.2017

Tidningen Åbo Underrättelser berättar den 29 mars 2017 om professor Sinikka Lahtinen från Åbo Universitet som fått ta emot pris för sin forskning. En viktig synpunkt för henne är att finskspråkiga inte behöver lära si perfekt svenska, det viktiga är att kunna kommunicera. Läs mer här